Price: Contact

– Xuất xứ: Việt Nam
– Chất liệu: Ba
– Loại sản phẩm: Rơm
– Kỹ thuật: Notch
– Công dụng: Ống hút
– Kiểu dáng: Bình thường
– Khu vực đặc trưng: Việt Nam